Reflectii

Speranţa creştină - 34. Duşmanii speranţei Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua! În acest timp noi vorbim despre speranţă; dar astăzi aş vrea să reflectez cu voi asupra duşmanilor speranţei. Pentru că speranţa are duşmanii săi: aşa ca orice bine în această lume, are duşmanii săi. Şi mi-a venit în minte mitul antic al vasului Pandorei: deschiderea vasului dezlănţuie atâtea nenorociri pentru istoria lumii. Însă puţini îşi amintesc de ultima parte a istoriei, care deschide o breşă de lumină: după ce...
Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua! În pagina evanghelică de astăzi (cf. Mt 20,1-16) găsim parabola lucrătorilor chemaţi cu ziua, pe care Isus o relatează pentru a comunica două aspecte ale Împărăţiei lui Dumnezeu: primul, că Dumnezeu vrea să-i cheme pe toţi să lucreze pentru Împărăţia sa; al doilea, că la sfârşit vrea să dea tuturor aceeaşi recompensă, adică mântuirea, viaţa veşnică. Stăpânul unei vii, care-l reprezintă pe Dumnezeu, iese în zori şi angajează un grup de lucrători, concordând cu...
Speranţa creştină - 32. Amintirea vocaţiei reînsufleţeşte speranţa Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua! Astăzi aş vrea să revin asupra unei teme importante: raportul dintre speranţă şi amintire, cu referinţă deosebită la amintirea vocaţiei. Şi iau ca icoană chemarea primilor discipoli ai lui Isus. În amintirea lor a rămas aşa de imprimată această experienţă încât cineva i-a înregistrat chiar şi ora: "Era cam pe la ceasul al zecelea" (In 1,39). Evanghelistul Ioan relatează episodul ca o amintire...
Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua! Evanghelia de astăzi (Mt 15,21-28) ne prezintă un deosebit exemplu de credinţă în întâlnirea lui Isus cu o femeie canaaneană, o străină faţă de iudei. Scena se desfăşoară în timp ce El este în drum spre cetăţile Tir şi Sinod, în nord-vestul Galileii: aici femeia îl imploră pe Isus să-i vindece fiica sa care - spune Evanghelia - "este chinuită cumplit de diavol" (v. 22). Domnul, într-un prim moment, pare că nu ascultă acest strigăt de durere, aşa încât provoacă...
De M. Michela Nicolais Anul 2018 va fi anul Sinodului tinerilor. "A întâlni, a însoţi, a avea grijă de fiecare tânăr, niciunul exclus", perspectiva documentului pregătitor al celui de-al doilea Sinod convocat de papa Francisc după cel despre familie, care începe în octombrie 2018 şi se poate baza deja pe un sit propriu. Asta a amintit la 12 august chiar papa, cu un tweet, invitând la participare: "Dragi tineri, voi sunteţi speranţa Bisericii. Cum visaţi viitorul vostru? Participaţi la #sinodo18...

Pages