Reflectii

Speranţa creştină - 36. Aşteptarea vigilentă Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua! Astăzi aş vrea să mă opresc asupra dimensiunii speranţei care este aşteptarea vigilentă. Tema vigilenţei este unul dintre firele conducătoare ale Noului Testament. Isus le predică discipolilor săi: "Să fie coapsele voastre încinse şi luminile aprinse, iar voi fiţi asemenea oamenilor care-şi aşteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă de îndată ce vine şi bate la uşă" (Lc 12,35-36). În acest timp...
Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua! Liturgia din această duminică ne propune parabola viticultorilor, cărora stăpânul le încredinţează via pe care a plantat-o şi după aceea pleacă (cf. Mt 21,33-43). Astfel este pusă la încercare loialitatea acestor viticultori: via le este încredinţată lor, care trebuie s-o păzească, s-o facă să rodească şi să predea stăpânului recolta. Când a venit timpul culesului, stăpânul îi trimite pe servitorii săi să adune roadele. Însă viticultorii asumă o atitudine...
Speranţa creştină - 34. Duşmanii speranţei Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua! În acest timp noi vorbim despre speranţă; dar astăzi aş vrea să reflectez cu voi asupra duşmanilor speranţei. Pentru că speranţa are duşmanii săi: aşa ca orice bine în această lume, are duşmanii săi. Şi mi-a venit în minte mitul antic al vasului Pandorei: deschiderea vasului dezlănţuie atâtea nenorociri pentru istoria lumii. Însă puţini îşi amintesc de ultima parte a istoriei, care deschide o breşă de lumină: după ce...
Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua! În pagina evanghelică de astăzi (cf. Mt 20,1-16) găsim parabola lucrătorilor chemaţi cu ziua, pe care Isus o relatează pentru a comunica două aspecte ale Împărăţiei lui Dumnezeu: primul, că Dumnezeu vrea să-i cheme pe toţi să lucreze pentru Împărăţia sa; al doilea, că la sfârşit vrea să dea tuturor aceeaşi recompensă, adică mântuirea, viaţa veşnică. Stăpânul unei vii, care-l reprezintă pe Dumnezeu, iese în zori şi angajează un grup de lucrători, concordând cu...
Speranţa creştină - 32. Amintirea vocaţiei reînsufleţeşte speranţa Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua! Astăzi aş vrea să revin asupra unei teme importante: raportul dintre speranţă şi amintire, cu referinţă deosebită la amintirea vocaţiei. Şi iau ca icoană chemarea primilor discipoli ai lui Isus. În amintirea lor a rămas aşa de imprimată această experienţă încât cineva i-a înregistrat chiar şi ora: "Era cam pe la ceasul al zecelea" (In 1,39). Evanghelistul Ioan relatează episodul ca o amintire...

Pages