Anunturi 7 mai 2017

1. Cu ocazia centenarului aparițiilor Maicii Domnului de la Fatima se poate obține indulegența plenară pe tot parcursul anului jubiliar îndeplinind cel puțin una din următoarele trei condiții:

           a. Un pelerinaj la sanctuarul din Fatima şi participarea la o celebrare sau rugăciune dedicată Fecioarei Maria. În plus, credinciosul trebuie să se roage "Tatăl nostru", să recite "Crezul" şi să o invoce pe Maica lui Dumnezeu.

           b. O rugăciune în faţa oricărei statui a Fecioarei de la Fatima oriunde în lume care este expusă solemn spre venerare publică, în zilele aniversării apariţiei, adică în ziua a 13-a a fiecărei luni, din mai până în octombrie 2017, acolo participând cu devoţiune la o celebrare sau o rugăciune în onoarea Fecioarei Maria

           c. Pentru bătrâni și infirmi: aceştia se pot ruga în faţa unei statui a Fecioarei de la Fatima şi trebuie să se unească spiritual cu celebrările jubiliare din zilele apariţiilor, adică 13 ale lunii, din mai până în octombrie 2017. De asemenea, trebuie "să ofere lui Dumnezeu cel milostiv, cu încredere, prin Maria, rugăciunile şi suferinţele lor sau sacrificiile pe care le fac în propria lor viaţă".

2. Vineri 12 mai are loc la Cacica pelerinajul bolnavilor. Vom încerca să punem la dispoziție un mijloc de transport pentru bolnavii care doresc să participe la acest pelerinaj. Costul este de 40 lei. Vă rugăm să vă înscrieți în cursul zilei de astăzi la biroul parohial.

3. Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi împreună cu Oficiul pentru Pastoraţia Vocaţională organizează Zilele Seminarului, având ca temă cuvintele Mântuitorului: „Veniţi şi vedeți!” (In 1,39). Toţi tinerii, de la liceu sau chiar și mai mari, care doresc să facă o experienţă vocaţională sunt invitaţi, în perioada 12-14 mai a.c., la Seminarul din Iași. Așadar îi așteptam să se înscrie pa parohie.

4. După cum puteți observa Crucea Tineretului a poposit anul acesta la noi, în Săbăoani. Fiecare biserică se va bucura să găzduiască timp de trei luni această cruce la umbra căreia tinerii să se apropie și să descopere mai mult iubirea pe care Dumnezeu o are pentru ei.

Data: 
Sunday, May 7, 2017