Mesajul urbi et orbi de Paşti 2017

Iubiţi fraţi şi surori, Paşte fericit!

Astăzi, în toată lumea, Biserica reînnoieşte vestea plină de uimire a primilor discipoli: "Isus a înviat!" - "A înviat cu adevărat, aşa cum a prezis!".

Vechea sărbătoare a Paştelui, memorial al eliberării poporului ebraic din sclavie, ajunge aici la împlinire sa: cu învierea sa, Isus Cristos ne-a eliberat din sclavia păcatului şi a morţii şi ne-a deschis trecerea spre viaţa veşnică.

Noi toţi, când ne lăsăm dominaţi de păcat, pierdem calea cea bună şi rătăcim ca nişte oi risipite. Însă Dumnezeu însuşi, Păstorul nostru, a venit să ne caute, şi pentru a ne mântui pe noi s-a înjosit până la umilirea crucii. Şi astăzi putem proclama: "A înviat Păstorul cel bun care pentru turma sa a mers la moarte, aleluia!" (Liturghierul Roman, Duminica a IV-a a Paştelui, antifonul de la Împărtăşanie).

De-a lungul timpurilor, Păstorul Înviat nu încetează să ne caute pe noi, fraţii săi rătăciţi în deşerturile lumii. Şi cu semnele Pătimirii - rănile iubirii sale milostive - ne atrage pe calea sa, calea vieţii. Şi astăzi El ia pe umerii săi pe atâţia fraţi şi surori ai noştri oprimaţi de rău în diferitele sale forme.

Păstorul Înviat merge să-l caute pe cel care este rătăcit în labirinturile singurătăţii şi marginalizării; merge în întâmpinarea lor prin fraţii şi surorile care ştiu să se apropie cu respect şi duioşie şi să-şi facă auzit glasul lor la acele persoane, un glas care nu e uitat niciodată, care le cheamă din nou la prietenia cu Dumnezeu.

Ia asupra sa pe cei care sunt victime ale sclaviilor vechi şi noi: locuri de muncă inumane, traficuri ilegitime, exploatare şi discriminare, dependenţe grave. Ia asupra sa copii şi adolescenţi care sunt privaţi de veselia lor pentru a fi exploataţi; şi pe cel care are inima rănită datorită violenţelor pe care le îndură între zidurile propriei case.

Păstorul Înviat devine însoţitor de drum pentru cei care sunt constrânşi să părăsească propria ţară din cauza conflictelor armate, a atacurilor teroriste, a foametei, a regimurilor opresive. Pe aceşti migranţi forţaţi El face ca să fie întâlniţi de fraţi sub orice cer, pentru a împărtăşi pâinea şi speranţa pe drumul comun.

În evenimentele complexe şi uneori dramatice ale popoarelor, Domnul Înviat să conducă paşii celui care caută dreptatea şi pacea; şi să dăruiască responsabililor naţiunilor curajul de a evita răspândirea conflictelor şi de a opri traficul armelor.

În aceste timpuri, în mod deosebit să susţină eforturile celor care se străduiesc activ să ducă alinare şi întărire populaţiei civile din Siria, iubita şi martirizata Siria, victimă a unui război care nu încetează să semene oroare şi moarte. De ieri este ştirea despre ultimul atac mârşav împotriva evacuaţilor care fugeau, ce a provocat numeroşi morţi şi răniţi. Să dăruiască pace întregului Orient Mijlociu, începând de la Ţara Sfântă, precum şi în Irak şi în Yemen.

Să nu lipsească apropierea Bunului Păstor de populaţiile din Sud Sudan, din Sudan, din Somalia şi din Republica Democratică din Congo, care îndură perpetuarea conflictelor, agravate de foametea foarte gravă care loveşte unele regiuni din Africa.

Isus înviat să susţină eforturile celor care, în special în America Latină, se angajează să garanteze binele comun al societăţilor, uneori marcate de tensiuni politice şi sociale care în unele cazuri s-au terminat în violenţă. Să se poată construi punţi de dialog, perseverând în lupta împotriva plăgii corupţiei şi în căutarea de soluţii paşnice valabile la controverse, pentru progresul şi consolidarea instituţiilor democratice, respectând pe deplin statul de drept.

Bunul Păstor să ajute Ucraina, chinuită încă de un conflict sângeros, să regăsească înţelegerea şi să însoţească iniţiativele menite să aline dramele celor care îndură consecinţele.

Domnul înviat, care nu încetează să umple continentul european cu binecuvântarea sa, să dăruiască speranţă celor care trec prin momente de criză şi dificultate, în special din cauza marii lipse de locuri de muncă mai ales pentru tineri.

Iubiţi fraţi şi surori, anul acesta noi creştinii de orice confesiune celebrăm împreună Paştele. Astfel răsună într-un singur glas în orice parte a pământului vestea cea mai frumoasă: "Domnul a înviat cu adevărat, aşa cum a prezis!". El, care a învins întunericul păcatului şi al morţii, să dăruiască pace zilelor noastre.

Paşte fericit!

__________________

Iubiţi fraţi şi surori,

Adresez urarea mea de Paşte Fericit vouă tuturor, veniţi aici din Italia şi din diferite ţări, precum şi celor care sunt în legătură prin diferitele mijloace de comunicare. Vestea pascală a lui Cristos Înviat să poată reînvia speranţele familiilor voastre şi ale comunităţilor voastre, îndeosebi ale noilor generaţii, viitor al Bisericii şi al umanităţii.

O mulţumire specială se îndreaptă spre cei care au dăruit şi spre cei care au compus decoraţiunile florale, care şi anul acesta provin din Olanda.

Fie ca să puteţi simţi în fiecare zi prezenţa Domnului Înviat şi să împărtăşiţi cu alţii bucuria şi speranţa pe care el ni le dăruieşte. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Sărbătoare frumoasă şi la revedere!

Francisc

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

sursa: ercis.ro