Grădinița „Sfânta Ana”- File de istorie

Cu cât avansez, cu atât mai mult îmi dau seama că misiunea Sionului este de actualitate.

(Theodor Ratisbonne, 15 martie 1859)

Nu întâmplătoar am început prezentarea de față cu un citat al părintelui Theodor Ratisbonne. Motivul alegerii a fost acela că nu am putea vorbi astăzi despre Grădinița „Sfânta Ana” din Săbăoani dacă mai întâi nu ar fi existat Congregația Notre Dame de Sion. Fondarea, existența și dăinuirea în timp a acestei congregații sau ordin călugăresc catolic a fost cu siguranță una din operele divine înfăptuite de Dumnezeu prin intermediul părintelui Theodor Ratisbonne. Deducem deci, din cele relatate mai sus, că fondatorul acestui ordin călugăresc a fost nimeni altul decât părintele Theodor Ratisbonne, înființarea congregației având loc în Franța în anul 1843.

Demn de menționat este faptul că această congregaţie catolică, cu numele deNotre Dame de Sion este una din primele institute religioase catolice care a ajuns în România- mai exactla data de 14 martie 1866, pentru prima dată la Galaţi. Ulterior au fost înființate centre la Iaşi şi Bucureşti. În toate aceste oraşe surorile congregaţiei au condus mai multe institute catolice. În decursul anilor, la Galaţi, surorile Notre Dame de Sion au avut în grijă: Şcoala primară de fete Notre Dame de Sion înfiinţată în anul 1868 şi recunoscută de statul român în anul 1929, Şcoala primară de fete, secţia externat, înfiinţată în 1870, Şcoala secundară de fete curs francez, secţia pensionat, înfiinţată în acelaşi an 1870, precum şi Liceul de fete Notre Dame de Sion, înfiinţat în 1923. În Iaşi surorile Notre Dame de Sion au condus Şcoala primară parohială pentru fete, înfiinţată în 1866, o şcoală de ucenicie, un liceu de fete, un curs primar pensionat, precum şi o Grădiniţă, un cămin pentru studente, un orfelinat şi un dispensar policlinic.

Trecând peste multe dificultăţi, dar totodată bucurându-se şi de multe realizări şi rămânând fidelă normelor scolastice catolice, Congregaţia Notre Dame de Sion din Moldova, conformându-se şi dispoziţiilor date de autorităţile civile române, a contribuit, în mod decisiv, în cei 150 de ani de activitate în România, la dezvoltarea şi formarea culturală a mai multor copii şi tineri de confesiuni şi religii diferite.

După evenimentele din 1989, care au avut loc în România, Congregaţia Notre Dame de Sion a fost recunoscută, surorile deschizând din nou comunităţi la Satu Mare, Iaşi, Roman, Săbăoani şi Galaţi.

În comunitatea din Săbăoani funcţionează și astăzi Grădiniţa cu Program Normal „Sfânta Ana”. Asemeni congregației și grădinița se bucură de o istorie sau, dacă dorim să rămânem în termini specifici nivelului preșcolar, de o poveste.

Iar ca orice poveste și povestea grădiniței poate începe foarte bine cu a fost odată…Și era prin toamna anului 1995 când noi, Grădinița cu Program Normal „Sfânta Ana”, luam ființăși ne deschideam porțile prin aprobarea Inspectoratului Școlat Județean Neamț și prin binecuvântarea PS Petru Gherghel- Episcop Romano- Catolic de Iași, în cadrul unei solemne celebrări și a unei sărbători a întregii comunități catolice din Săbăoani.

Grădiniţa face parte la nivel internațional al congregației din proiectul Speranță 2 fiind înfiinţată ca o alternativă şi ca un răspuns social la dreptul fiecăruia de a avea o educaţie de calitate. De o importanță majoră este faptul că această instituție de învățământ funcţionează pe principii nediscriminatorii şi nonprofit încercând, pe de o parte, să ofere o educaţie de calitate acolo unde considerăm că este mai mare nevoie, în mediul rural, dar pretindem în acelaşi timp dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a tuturor capacităţilor copiilor noştri, formarea lor în respectul faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale, pregătirea lor pentru a participa în mod activ, competent, creativ şi critic în viaţa socială şi culturală. S-a pornit la drum încă de la început ținându-se cont de nevoia de căldură și de dragoste pe care o au cei mici, iar la baza formării și dezvoltării personalității acestora au stat și stau permanent următoarele obiective: descoperirea și dezvoltarea potențialului latent al fiecărui copil, formarea unei imagini de sine pozitive, îmbogățirea capacității copilului preșcolar de a intra în relație cu ceilalți copii și cu adulții, dezvoltarea capacității copilului de a-și cunoaște abilitățile fizice, intelectuale, emoționale și sociale.

Din cele relatate mai sus reiese clar misiunea grădiniţei noastre, aceea de a forma oameni care să trăiască după valori umane şi creştine punând accent pe respect, solidaritate, toleranţă şi cinste.

Dincolo de această misiune avem şi o viziune clară asupra a ceea ce dorim să realizăm în grădiniţă, şi anume: dorim să oferim o educaţie de calitate; credem că formarea cadrelor didactice este o prioritate în care merită să investim pentru a se dezvolta şi a progresa la nivel pedagogic, metodologic, didactic şi tehnologic; aspirăm să fim din ce în ce mai buni şi cât mai autonomi la nivel economic pentru a răspunde eficace necesităţilor educative, umane şi creştine a fiecărei persoane care vine al noi.

Prin munca, dăruirea şi grija permanentă a surorilor care și-au avut sau îşi au sediul în clădirea din Săbăoani, grădiniţa a progresat foarte mult de la înfiinţarea ei şi până astăzi. S-a pornit cu paşi mici dar siguri la început cu două grupe de copii după care, datorită numărului mare de cereri din partea părinţilor s-a mai înfiinţat, prin aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Neamț,încă o grupă. După demersurile iniţiale în care s-au obţinut autorizaţiile de funcţionare şi de încredere, astăzi ne bucurăm că am ajuns să fim recunoscuți la nivel local și județean dreptGrădiniţă cu Program Normal „Sfânta Ana”, acreditată cu numărul de înregistrare 4667 din 12 iunie  2010.

 

Acest lucru a fost posibil deoarece au fost luate încă de la început măsuri pentru dotarea sălilor de clasă cu mobilier de cea mai bună calitate, care au permis asigurarea unui climat educaţional eficient. Reprezentanţii congregaţiei şi-au propus încă de la început să aleagă o echipă de educatoare competente, deschise, cu vocaţie, dornice de formare și perfecționare continuă, care să posede informaţii apropiate de viitor, să comunice cu copiii utilizând mijloace şi metode dintre cele mai eficiente. Așa se face că în prezent procesul instructive - educativ al unității este asigurat de trei cadre didactice titulare, cu gradul didactic I care au finalizat și cursurile unui Master în domeniul Educației Timpurii. În atenția noastră permanentă este Curriculum pentru învățământul preșcolar, respectat și analizat cu seriozitate, la care adăugăm recomandările scrisorilor metodice primite de la ISJ Neamț, reușind astfel să oferim o educație de calitate centrată pe copil, o educație care mulțumește părinții, copii dar și pe noi înșine.

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume - acesta este motto-ul nostru, al celor trei cadre didactice- Andrieș Daniela, Ghiurca Elvira și Roca M. Bernadeta care cu multă dragoste și profesionalism ne îndeplinim misiunea de a-i educa pe cei mai mici dintre cei mici. Alături de noi își desfășoară activitatea și două cadre didactice auxiliare, un secretar- Eva Antoaneta și o îngrijitoare- Imbrișcă Mihaela. Întregul colectiv al grădiniței este preocupat de menținerea unui climat educativ eficient bazat pe respect și colaborare, climat foarte apreciat și de responsabila congregației Notre Dame de Sion din Săbăoani- sr. Bogdan Ecaterina.  

Menționăm că în prezent în unitatea noastră funcționează trei grupe de copii, cu un efectiv de 60 de preșcolari repartizați în funcție de vârstă în grupele mică, mijlocie sau mare. Deoarece dispunem de un spațiu generos ne bucurăm să avem amenajate în interiorul grădiniței, pe lângă sălile de clasă, și spații auxiliare: birou al echipei manageriale, sală de joacă, bibliotecă, sală de mese, două cabinete metodice pentru depozitarea materialului didactic. Dispunem de bază didactico- materială proprie, care este permanent actualizată. De asemenea, curtea grădiniței oferă copiilor posibilitatea derulării unor frumoase activități în aer liber sau a unor momente de relaxare la groapa cu nisip sau la jocurile amenajate.

Ne dorim ca fiecare moment petrecut în grădiniță de copiii care ne trec pragul zi de zi să fie trăit cu maximă intensitate prin activități atractive și dinamice. Jocul rămâne însă forma fundamentală de exprimare a copilului, de relaționare și comunicare cu ceilalți, iar prin intermediul lui încercăm să le stimulăm și să le creăm spații de manifestare originale și creative.

Așa se face că atât prin joc cât și prin alte metode adecvate am realizat foarte multe activități în colaborare toate cele trei grupe de copii, dintre care amintim mai ales activitățile extrașcolare: serbări tematice organizate cu ocazia anumitor sărbători sau evenimente de Crăciun, de 8 martie sau sfârșit de an școlar, drumeții, plimbări, concursuri educative, expoziții, carnavale, vizitarea unor obiective culturale, spectacole de teatru etc.  În derularea cu succes a acestor activități am avut parte de sprijinul și ajutorul permanent al părinților, aceștia fiind principalii parteneri în creșterea și educarea copiilor. Tot prin acordul părinților desfășurăm și activități opționale de Limbă engleză, Educație sanitară,  Educație plastică, Educație financiară, Educație moral- religioasă.

Pentru unele din activitățile extracurriculare desfășurate putem exemplifica prin fotografii: https://goo.gl/photos/cvVjYjh1BmnBgLxs5

În munca noastră zilnică nu am fost și nu suntem niciodată singuri. Am încheiat acorduri de parteneriat și de colaborare cu importante instituții: Primăria Săbăoani, Poliția Săbăoani, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, Parohia Romano-Catolică „Sfântul Mihail” Săbăoani, Teatrul „Zum, Zum”- Iași, Teatrul ”Magic”- Bacău, Biblioteca Săbăoani, medicul de familie Elena Vernica, Pompieri Săbăoani. Ne bucurăm de spijinul, mai ales spiritual, al preoților parohiei „Sfântul Mihail” din Săbăoani care au răspuns afirmativ de fiecare dată apelurilor noastre realizând astfel împreună activități cu un frumos și necesar impact uman-spiritual asupra copiilor.

Deoarece nu putem uita că purtăm responsabilitatea primilor pași în viață, vom acorda în continuare prioritate lucrurilor care contează. Ne propunem ca în munca noastră să trăim alături de copii bucuria unui timp de calitate învățându-i că timpul are valoare, încurajându-i să cerceteze, să zâmbească, să gândească, să îndrăznească, să accepte, să fie toleranți, să iubească, să împartă.

Pentru cine dorește să ne contacteze ne poate găsi la adresa:

Grădinița cu Program Normal „Sfânta Ana”

Str. Orizontului, Nr. 62, Localitatea Săbăoani, Județul Neamț

Tel/ Fax: 0233735117

E-mail: gradi_sfana@yahoo.com

Profesor  Învățământ Preșcolar,

Daniela Andrieș