Formare de lectori si animatorii cantului liturgic

Prima zi de formare la nivel zonal pentru lectori şi animatorii cântului liturgic, dintr-o serie de nouă întâlniri propuse de către Oficiul pentru Liturgie şi Pastoraţia Sacramentelor, Oficiul pentru Pastoraţia Biblică şi Oficiul pentru Muzica Sacră, a avut loc sâmbătă, 10 martie 2018 la Săbăoani.

Ziua a început cu salutul părintelui paroh, Irinel-Iosif Iosub, urmat de cuvântul de salut al Preasfinţitului Petru Gherghel, episcop de Iaşi, care a subliniat faptul ca pentru a cunoaşte persoana lui Cristos avem nevoie să înţelegem ceea ce el săvârşeşte în acţiunile liturgice.

Atelierul pentru lectori a fost coordonat de către părintele Daniel Iacobuţ împreună cu părintele Eduard Patraşcu, iar cel pentru cântul liturgic a fost coordonat de către părintele Ciprian Antălucă alături de părintele Eduard Soare.

Părintele Daniel Iacobuţ a ţinut să sublinieze care este scopul slujirilor liturgice ale lectorului şi animatorului cântului sacru, şi anume: de a face posibilă şi cât mai eficientă întâlnirea dintre Cristos şi Biserică şi că slujitorul liturgic "trebuie să slujească lui Dumnezeu şi poporului cu demnitate şi umilinţă, iar prin modul de a se comporta şi de a pronunţa cuvintele, trebuie să arate prezenţa vie a lui Cristos".

În acest sens a dat ca exemplu faptul că, după ce a spălat picioarele ucenicilor săi, Mântuitorul Isus Cristos le-a adresat o întrebare menită să le deschidă mintea şi inima la misterul mântuitor al Paştelui: "Înţelegeţi ce am făcut pentru voi?".

Părintele Eduard Patraşcu ne-a amintit de modul cum profetul Isaia a răspuns chemării adresate de Dumnezeu: "Pe cine voi trimite şi cine va merge pentru noi?", după ce un înger cu un cărbune îi atinge buzele pentru purificare, deoarece se credea nevrednic. Totodată, părintele ne-a prezentat câteva elemente practice vizavi de modul de a asculta bine şi a înţelege lecturile biblice.

Pauza de prânz a fost un prilej de a ne întâlni cu membrii parohiilor din Decanatul de Roman, prezenţi de altfel într-un număr foarte mare. Membrii parohiilor din Băluşeşti şi Satu Nou ne-au mărturisit cu emoţie ca sunt prezenţi pentru prima data la astfel de evenimente.

Ziua a continuat cu aspecte privind pregătirea proclamării lecturilor biblice, această pregătire trebuie să fie, mai ales, spirituală; dar este necesară şi cea propriu-zis tehnică.

S-a subliniat importanţa slujirii liturgice a lectorului: mijlocitorul trecerii de la Cuvântul scris la Cuvântul viu.

Au avut loc ateliere de discuţie pe marginea unor lecturi biblice şi punerea în comun a concluziilor. Majoritatea participanţilor şi-au manifestat dorinţa de a participa la cat mai multe astfel de întâlniri pentru a aprofunda rodnicia cuvântului lui Dumnezeu.

Iar în final părintele decan Iosub Irinel Iosif a mulţumit pentru participarea şi implicarea celor prezenţi, felicitându-i pe părinţii profesori şi pe toţi credincioşii veniţi din parohiile Decanatului de Roman, care poate au făcut sacrificii pentru a participa la această zi de formare.

Ziua de formare s-a încheiat cu o rugăciune în biserica "Sfântul Mihail Arhanghelul" şi cu un cânt în cinstea Preacuratei Fecioare Maria ca mulţumire pentru această zi minunată.

Alături de ceilalţi participanţi, aducem un gând de mulţumire bunului Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu această zi, Preasfinţitului Petru Gherghel, care a binevoit să ne însoţească cu prezenţa Excelenţei Sale, părinţilor profesori, părintelui paroh Irinel şi părinţilor vicari, pr. Marius şi pr. Tiberiu, pentru organizare.

Gândul care ne-a însoţit la plecare a fost: "Noi suntem unica Biblie pe care oamenii o mai citesc. Noi suntem Biblia pe care Dumnezeu continuă să o mai scrie şi azi".

Album foto:https://photos.app.goo.gl/W8snI20y3f2V1FJx1

Camelia Fechetă