Viața diecezei

Sâmbătă, 5 mai 2018, Sfânta Fecioară Maria a strâns în jurul ei peste 3000 de tineri, preoți și persoane consacrate care au participat la Ziua Tineretului de la Săbăoani. Sărbătoarea a stat sub tema Zilei Mondiale a Tineretului de anul acesta: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu” (Lc1,30) și s-a înscris în rândul întâlnirilor diecezane de tineret care se desfășoară an de an în prima zi de sâmbătă a lunii mai. Ziua a fost precedată de o procesiune cu crucea și icoana Zilei...
Prima zi de formare la nivel zonal pentru lectori şi animatorii cântului liturgic, dintr-o serie de nouă întâlniri propuse de către Oficiul pentru Liturgie şi Pastoraţia Sacramentelor, Oficiul pentru Pastoraţia Biblică şi Oficiul pentru Muzica Sacră, a avut loc sâmbătă, 10 martie 2018 la Săbăoani. Ziua a început cu salutul părintelui paroh, Irinel-Iosif Iosub, urmat de cuvântul de salut al Preasfinţitului Petru Gherghel, episcop de Iaşi, care a subliniat faptul ca pentru a cunoaşte persoana lui...
Crăciunul, Naşterea Domnului nostru Isus Cristos Domnul nostru Isus Cristos s-a făcut sărac, pentru ca, prin el, noi toţi să ne îmbogăţim. (cf. 2Cor 8,9) Sfinţiile Voastre, dragi fraţi şi surori, iubiţi credincioşi, Întreaga Biserică se îndreaptă cu mare bucurie şi încredere spre trăirea şi celebrarea celei mai frumoase şi aşteptate sărbători creştine: Crăciunul sau Naşterea Domnului nostru Isus Cristos, a celui care vine să ne viziteze şi să ne ofere toată iubirea sa, tot darul său, vine să...
"Isus, întorcându-se şi văzându-i că îl urmează, le-a zis: «Ce căutaţi?»  Ei i-au spus: «Rabbi, unde locuieşti?»  El le-a zis: «Veniţi şi vedeţi»" (In 1,38-39a) Sfinţiile voastre, dragi fraţi şi surori în Cristos, dragi tineri Planul lui Dumnezeu pentru toţi este ca ei să descopere şi să atingă bucuria deplină pe care o doresc şi o caută neîncetat. Aceasta izvorăşte doar din întâlnirea cu Domnul timpului şi al istoriei, cel care l-a trimis în lume pe Fiul său tocmai pentru a le descoperi...
Întâlnirea Diecezană a Familiilor a avut loc anul acesta la Bacău în Parohia „Fericitul Ieremia”, în ziua de sâmbătă, 5 august 2017, după ce în ceilalți ani a fost la Iaşi, Bacău „Sfântul Nicolae”, Butea şi Pildeşti, întâlnire organizată de Episcopia Romano-Catolică de Iaşi  prin Oficiul pentru Pastoraţia Familiei, coordonat de pr. dr. Felician Tiba şi colaboratorii săi. Din Săbăoani au participat un grup de 13 persoane însoțite de părintele Raimond-Tiberiu Iancu. Tema centrala a acestei...

Pages